POWIAT KIELECKI

Powiat kielecki - największy w Polsce powiat ziemski, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Położony jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego i stanowi jedną piątą jego powierzchni. Posiada ponadprzeciętne walory turystyczne, związane z wyjątkowym bogactwem środowiska przyrodniczego i unikatowym dziedzictwem kultury. W skład powiatu kieleckiego wchodzi 19 gmin, w tym 4 gminy miejsko-wiejskie: Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce oraz 15 gmin wiejskich: Bieliny, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk.
Kielecki County is a unit of territorial administration and local government in central Świętokrzyskie Voivodeship, constituing one fifth of its total area (the biggest such unit in Poland). It came into being on January 1, 1999, as a result of the Polish local government reforms. It is characterized by outstanding touristic amenities, natural environonment’s special abundance and unique cultural heritage. Kielecki County is subdivided into 19 gminas (4 urban-rural gminas: Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce and 15 rural ones: Bieliny, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk).
Kielecki – Bezirk- ein größter Landkreis in Polen. Er wurde im Jahr 1999 in Rahmen der administrativen Reform gegründet. Er liegt in dem zentralen Teil  der Woiwodschaft Świętokrzyskie und bildet 1/5 ihrer Fläche. Bezirk Kielecki besitzt die ausgezeichnete touristische Werte, die mit der einzigartigen Reichtum der Umwelt und mit dem unikatischen  Kulturerbe verbunden sind. Kielecki - Bezirk besteht aus insgesamt 19 Gemeinden, hier aus 4 dörflich- städtische Gemeinden: Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce sowie aus 15 dörflichen Gemeinden: Bieliny, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk.