NADLEŚNICTWO KIELCE

Nadleśnictwo Kielce jest jednym z 23 nadleśnictw znajdujących się w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Zostało utworzone w 1918 roku. W obecnych granicach funkcjonuje od 1 stycznia 2007 roku. Jako jedno z sześciu nadleśnictw wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego ,,Puszcza Świętokrzyska”, który został utworzony w 2004 roku. Cała powierzchnia Nadleśnictwa położona jest w województwie świętokrzyskim i znajduje się w zasięgu występowania wszystkich najważniejszych gatunków drzew lasotwórczych.

Certyfikat FSC Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu potwierdza, że prowadzona na terenie Nadleśnictwa gospodarka leśna zapewnia trwałość i ochronę zasobów leśnych.

Pozyskujemy i prowadzimy sprzedaż różnych sortymentów drewna okrągłego, iglastego i liściastego. Szczegóły co do oferty sprzedaży jak i sposobu zakupu surowca drzewnego można uzyskać w Nadleśnictwie pod nr tel. 041 335 63 60.

Zapraszamy do odwiedzenia miejsc o cennych walorach: przyrodniczych, kulturowych, historycznych oraz dydaktycznych. W zasięgu działania znajdują się między innymi: rezerwaty przyrody, pomniki przyrody nieożywionej, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, chronione gatunki flory i fauny. Bliższe informacje o w/w formach ochrony przyrody można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa.

Prowadzona przez Nadleśnictwo Kielce działalność edukacyjna przybiera różne formy. Ścieżki przyrodniczo-leśne: ,,Bilcza”, ,,Sufraganiec” oraz ścieżka edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa Kielce ułatwiają przeprowadzenie lekcji terenowych dla różnych grup wiekowych.


http://start.lasy.gov.pl/web/kielce
e-mail: kielce@radom.lasy.gov.pl

25-668 Kielce
ul. Hubalczyków 15
tel. (41) 335 63 60
fax  (41) 345 24 08