4. Jaskinia Piekło

GPS: 50º49'51''N 20º25'49''E
Jaskinia Piekło znajduje się na północno-zachodnim zboczu Góry Żakowej. Ma 57 m długości i prowadzą do niej cztery wejścia. Główny korytarz, mający ok. 20 m, jest łatwo dostępny. Z kolei boczne korytarze są ciasne i wąskie. Szata naciekowa jaskini jest niewielka, brak stalaktytów i stalagmitów, tylko w kilku miejscach występują polewy kalcytowe.
The cave is situated in the north-western side of Żakowa mountain. It is 57 meters long and four entries lead to it. The main corridor, which is about 20 meters long, is easily available. Whereas the side corridors are cramped and narrow. The dripstone formations of the cave are poor, there are no stalactites and stalagmites, only in a few places there is calcite glazing.
Die Höhle Piekło befindet sich auf dem nordwestlichen Abhang des Żakowa Bergs. Sie ist 57 m lang und hat vier Eingänge. Der Hauptkorridor, der ca. 20 m lang ist, ist leicht zugänglich. Die Seitenkorridors dagegen sind eng und schmal. Die Tropfformen der Höhle ist nicht reich, es gibt keine Stalaktiten und Stalagmiten, nur an ein Paar Stellen kommen Calcitglasuren.