5. Kamienica Niemczówka

GPS: 50º48'02''N 20º27'37''E
Niemczówka to kamienica w stylu renesansowym, w zabudowie szeregowej, z obszerną sienią przejazdową. Należała do Walentego i Anny z Niemców Wrześniów. Została wybudowana w 1570 r. Dawniej była karczmą. Na parterze w dużej sali umieszczone jest trzyczęściowe okno z renesansowymi kolumienkami, a także belka stropowa, na której widnieje data 1634 r. i nazwisko ówczesnego burmistrza chęcińskiego Walentego Soboniewskiego. Pierwotnie budynek był parterowy, obecnie ma również półpiętro wbudowane w dach i przystosowane na mieszkania komunalne. W obiekcie znajdują się także sklepione kolebkowo piwnice.
Niemczówka is the tenement in the Renaissance style, in the terrace building development, with the spacious transit entrance hall. It belonged to Walenty and Anna Niemiec Wrzesień. It was built in 1570. In the past it was an inn. On the ground floor in the big room there is a three-piece window with Renaissance columns, and also the ceiling joist, on which there is the date 1634 and the surname of the contemporary chęciński mayor Walenty Soboniewski. Originally the building was one-storey, at present it also has the mezzanine built into the roof and adapted to council flats. There are also cloister vaulted basements.
Niemczówka ist ein Renaissancemiethaus im Terrassenbau mit einem geräumigen Flur.  Die gehörte zu Walenty und Anna von Niemcy Wrześni. Sie wurde 1570 errichtet. Früher ein Wirthaus. Im Erdgeschoss im großen Saal gibt es ein dreiteiliges Fenster mit Renaissancetürmchen und einen Deckebalken auf der das Datum 1634 und den Namen des damaligen Chęciner Bürgermeisters Walenty Soboniewski. Ursprünglich war das Gebäude ein Bungalow, heute hat es auch einen ins Dach eingebauten und für kommunale Wohnungen geeigneten Halbstock.   Im Gebäude befinden sich auch Keller mit Tonnengewölben.