3. Pałac Dobieckich i park w Łopusznie

GPS: 50º56'58''N 20º25'02''E
Pałac Dobieckich z 1897 roku z bramą murowaną z I połowy XVIII wieku wzniesiony według projektu Władysława Marconiego przez Eustachego Dobieckiego. Podczas działań wojennych w czasie I wojny światowej pałac spłonął i i popadł w ruinę. W roku 1936 przeprowadzono odbudowę zniszczonego obiektu. Po II wojnie światowej majątek ziemski przeszedł na rzecz Spółdzielni Produkcyjnej w Łopusznie. W latach 1947-1948 przeprowadzono remont i adaptację budynku na szkołę. Obecnie w budynku tym mieści się Liceum Ogólnokształcące.
The Dobieckis Palace from 1897 with the brick gate from  the first half of the 18th century was erected according to Władysław Marconi's project by Eustachy Dobiecki. During the warfare in the I World War the palace burnt down and fell into ruin. In 1936 the destroyed building was reconstructed. After the II World War the estate property became the property of the Production Cooperative in Łopuszno. In the years 1947 - 1948 the building was renovated and adapted for the school. At present comprehensive secondary school is located in this building.
Der Palast der Familie Dobiecki wurde 1897 nach Władysław Marconis Entwurf von Eustachy Dobiecki in der ersten Hälfte des XVIII. Jh. gebaut. Wegen der Kriegshandlungen im ersten Weltkrieg verbrannte der Palast und  geriet in Verfall. 1936 wurde der Palast wiederaufgebaut. Nach dem zweiten Weltkrieg hat ihn die Produktionsgenossenschaft in Łopuszno übernommen.In den Jahren 1947 – 48 hat man ihn renoviert und in eine Schule umgestaltet. Zur Zeit ist drin das Gymnasium.