1. Emeryk

GPS: 50º51'35''N 21º04'40''E
Kamienny pielgrzym – figura klęczącego mężczyzny usytuowana nieopodal głównego wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, przy drodze na Święty Krzyż. Według legendy to pełen pychy, pielgrzymujący ongiś na Święty Krzyż rycerz, który skamieniał po tym, gdy oświadczył, że bijące na szczycie klasztorne dzwony biją na jego cześć. Od tego czasu ma przesuwać się co rok o ziarenko piasku, a kiedy dotrze na szczyt nastąpi koniec świata.


The stone pilgrim – the figure of the kneeling man situated near the main entrance of the Świetokrzyski National Park, by the track to Świety Krzyż. According to the legend, it is a pilgrim knight full of the pride, going on a pilgrimage to Świety Krzyż who petrified all over when he declared that the monastic bells ringing on the peak were ringing in his honour. Since then he is supposed to move forward a grain of sand every year, and when he reaches the top, the end of the world will come.
Der Steinpilger – Figur des knienden Mannes befindet sich unweit des Haupttores zum National Świetokrzyskipark am Weg ins Kloster zum Heiligen Kreuz. Nach den Legenden wanderte ein sehr stolzer Ritter ins Kloster. Als er die Glocken  im Kloster gehört hatte, hatte er Mut zu sagen, dass sie zu seiner Ehre erklingen.Nach seiner Worten wurde er zu Stein.Um ins Kloster zu gelangen , solle er sich seit dieser Zeit jährlich um einen Sandkorn verschieben.Wenn er das schafft ,kommt  das Ende der Welt.