3. Droga królewska

GPS: 50º51'37''N 21º04'37''E
To najstarsza droga,w czasach przedchrześcijańskich wiodła na szczyt Łyśca od Nowej Słupi. Szlak ten przez wieki stanowił jedyne dojście do klasztoru, dla licznej rzeszy pątników jak i kupców. W XIX wieku w górnej jej części pod samym szczytem drogę wybrukowano. Z inicjatywy opata Michała Maliszewskiego wzdłuż „Drogi Królewskiej” na przełomie XVI i XVII wieku wybudowano stacje Drogi Krzyżowej. Ostatnio zostały one pięknie odtworzone. Na Świętym krzyżu dziesiątki razy gościli polscy królowie.
It is the oldest road, in the pre-Christian times it led to the peak of Łysiec from Nowa Słupia. For centuries this trail was the only approach to the monastery for the numerous pilgrims as well as merchants. In the 19th century in its upper part just below the summit the road was paved. From the initiative of the abbot Michał Maliszewski along the 'Royal Road' at the turn of the 16th and the 17th centuries the Stations of the Cross were built. Recently they were reconstructed beautifully. Polish kings stayed on Święty Krzyż many times.
Dieser älteste  Weg hatte in den vorchristlichen Zeiten von Nowa Słupia  an den Łysiecberg geführt. Diese Route war der einzige Eingang des Klosters für die zahlreichen Pilger und Kaufleute. Im XIX Jh.hat man ihren obersten Teil fast am Gipfel gepflastert. Auf Initiative des Abtes Michał Maliszewski sind die Kreuzwegstationen auf dem Königsweg um die Wende des XVI. und XVII. Jhs errichtet worden. Letztens wurden sie neu renoviert. Das Kloster  auf dem Heiligen Kreuz war vielmals von den polnischen Königen besucht.