6. Muzeum Przyrodnicze na Świętym Krzyżu

GPS: 50º51'35''N 21º03'06''E
Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu mieści się w budynku stanowiącym część zabudowań klasztornych dawnego opactwa benedyktynów. Muzeum zostało utworzone w 1972 roku. Wystawę muzealną podzielono na kilka podstawowych działów. Ekspozycja obejmuje działy: archeologiczny, geologiczny, flory parku, fauny bezkręgowej i kręgowej, a rozpoczyna się od makiety obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego okolic.
The Natural History Museum of the Świętokrzyski National Park on Święty Krzyż is located in the building constituting the part of the monastic buildings of the former abbey of Benedictine monks. The museum was created in 1972. The museum exhibition was divided into a few basic departments. The exhibition includes the departments: archaeological, geological, of floras of the park, of invertebrate and spinal fauna, and it begins with the model of the area of the Świętokrzyski National Park and its surroundings.
Dieser älteste  Weg hatte in den vorchristlichen Zeiten von Nowa Słupia an den Łysiecberg geführt. Diese Route war der einzige Eingang des Klosters für die zahlreichen Pilger und Kaufleute. Im XIX Jh.hat man ihren obersten Teil fast am Gipfel gepflastert. Auf Initiative des Abtes Michał Maliszewski sind  auf dem Königsweg um die Wende des XVI. und XVII. Jhs dieKreuzwegstationen errichtet worden. Letztens wurden sie neu renoviert. Das Kloster  auf dem Heiligen Kreuz war vielmals von den polnischen Königen besucht.