8. Rezerwat Góra Chełmowa

GPS: 50º53'06''N 21º06'35''E
W 1920 roku na stokach Góry Chełmowej założono rezerwat przyrody, który stał się zaczątkiem Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Obecnie rezerwat wchodzi w skład Parku jako oddzielna enklawa. Na terenie rezerwatu znajdują się naturalne stanowiska modrzewia polskiego. Niektóre rosnące tu modrzewie mają ponad 300 lat. Na terenie rezerwatu mieszka blisko 90 gatunków ptaków i bardzo duże zagęszczenie kolonii mrówek.
In 1920 on the slopes of Chełmowa Mountain the nature reserve, which became the beginning of the Świętokrzyski National Park, was established. At present the reserve is included in the Park as the separate enclave. In the area of the reserve there are natural sites of the Polish larch. Some growing here larches are over 300 years old. Almost 90 species of birds and a lot of colonies of ants live in the reserve.
1920 wurde am Góra Chełmowaberg ein Naturschutzgebiet gegründet. Das waren die Anfänge des Świetokrzyski Nationalparks. Zur Zeit existiert das Naturschutzgebiet als selbstständiger Teil des Świętokrzyski Nationalparks. Hier wachsen die polnischen Lärchen. Einige sind sogar 300 Jahre alt.Im Naturschutzgebiet leben fast 90 Vogelarten und viele Amaisenkulturen.