9. Schronisko w Nowej Słupi

GPS: 50ºN 21ºE
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pod pielgrzymem” w Nowej Słupi jest jednym z najstarszych w Polsce. Zbudowane zostało w latach 1937-1939 jako wzorcowe dla obiektów noclegowych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej. Jest to obiekt drewniany na podmurówce z kamienia. W 1939 roku nowy budynek zajęli Niemcy. Mieścił się tu posterunek żandarmerii. Ponad 200 osób spędziło tu ostatnie chwile życia przed rozstrzelaniem na skraju pobliskiego lasu, gdzie obecnie znajduje się zbiorowa mogiła.
The School Youth Hostel 'Pod pielgrzymem' in Nowa Słupia is one of the oldest in Poland. It was built in the years 1937 - 1939 as the model for the lodging objects intended for secondary school children. It is a wooden building on the stone foundation. In 1939 the Germans occupied this new building. The gendarmerie station was located here. Over 200 people spent here the last hours of their lives before being executed by firing squad on the edge of the nearby forest, where the mass grave is at present.
Die Schuljugendherberge “Zum Pilger” in Nowa Słupia ist die älteste in Polen. Sie wurde in Jahren 1937-39 für die Jugend gebaut.Es ist ein hölzernes Gebäude auf der Steinuntermauerung. Im II.Weltkrieg war hier die deutsche Gendarmeriewache. Uber 200 verhaftete Menschen haben hier ihre letzten Lebensmomente verbracht, bevor sie im nahen Wald erschossen wurden.